KMP

K/S Administration & Ejendomsinvestering

KMP K/S Administration - en optimal løsning.

 

 

Vi administrerer en større ejendomsportefølje i Tyskland og Danmark, både K/S og ApS selskaber.

 

Vor administration sikrer optimal styring af de enkelte ejendomme, lån, finansielle instrumenter, rente m.v., samt eventuel projekt udvikling.

 

Med os som administrator er dit investerings projekt i trygge hænder.

Vi forestår kontakten til dig som investor, herunder den årlige generalforsamling, og er ansvarlige for optimering og kontakten til dine lejere, finansieringskilder og øvrige samarbejdspartnere.

 

Lejere.

Der aflægges jævnligt besøg i dine ejendomme, hvor der oftest muligt også afholdes møde med dine lejere, idet vi anser "glade og tilfredse lejere" som en vigtig forudsætning for at dit investerings projekt bliver optimeret og giver dig det størst mulige udbytte.

 

Strategi og refinansiering.

Vi har stor erfaring med refinansiering i Tyskland ved udløb af prioritetslån og rentebinding, og tager højde for refinansieringsmuligheder i strategien for det enkelte selskab, der udarbejdes sammen med dig.

 

Tilbud.

Vi er et selskab med korte beslutningsveje og hurtig reaktionstid, hvorfor vi også er hurtige med tilbudsgivning til nye kunder.

 

Skift af administrator.

Yderligere har vi dybdegående erfaring med de mulige udfordringer ved skift af administrator.

 

Kontakt os på tlf. 40 32 23 29 eller kmp@kmp.dk og vi udarbejder i samarbejde med dig en konkurrencedygtig og optimal løsning.

Om KMP

KMP ejes af Kim Mark Poulsen og en kreds af erfarne ejendomsinvestorer som gennem succesfulde investeringer, godt købmandskab og høj forretningsmoral har skabt solide porteføljer.

KMP ApS

Grønløkkevej 10

5000 Odense C

Telefon +45 40 32 23 29

kmp@kmp.dk

Selskaber

 • KMP Hamburg GmbH
 • KMP Hamburg II GmbH
 • KMP Hamburg III GmbH
 • FP 1 GmbH
 • KMP Kiel I GmbH
 • KMP Kiel II GmbH
 • KMP Rheinland I GmbH
 • KMP Rheinland II GmbH
 • KMP Rheinland III GmbH
 • KMP Rheinland IV GmbH
 • KMP Rheinland V GmbH
 • KMP Rheinland VII GmbH

Copyright © All Rights Reserved KMP - Grønløkkevej 10 - 5000 Odense C - Telefon +45 40 32 23 29 - kmp@kmp.dk